RE/MAX Prestige

Vývoj realitního trhu v roce 2022

Loňský rok v nemovitostech byl především rokem změny trendu. Po několika letech, kdy ceny nemovitostí neustále rostly, jsme se dočkali nejen "zastropování", ale ve většině segmentů - a především ve druhé polovině roku - i reálného poklesu cen, a to především v důsledku prudce snížené poptávky. Ta zase byla snížena především v důsledku nárůstu hypotečních sazeb, ale roli hrály samozřejmě i některé další faktory, spojené s celkovou ekonomickou situací. Ta změna trendu možná ještě nebyla (a dosud není...) tak viditelná na úrovni nabídkových cen (někteří prodávající si prostě odmítají připustit, že situce se mění), ale na úrovni cen transakčních určitě (neboli - kdo chtěl nemovitost nikoliv "prodávat", ale "prodat", byl nucen se s cenou přizpůsobit tržním podmínkám). Tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v roce letošním. Pojďme se nyní podívat na některá konkrétní čísla, vyplývající z analýzy společnostio Valuo.

1) Vývoj nabídkových a transakčních cen bytů

Ke změně trendu začalo docházet až ve 3. a 4. kvartálu, do té doby ještě na trhu působila určitá setrvačnost (především u cen transakčních dochází ke zpoždění v důsledku doby transakce, která trvá v řádů týdnů a měsíců). Ale ten obrat je zde již jednoznačně patrný.

Zde vidíme vzrůstající rozdíl mezi nabídkovými a transakčními cenami bytů:

2) Vývoj cen u domů

I zde došlo k jasné změně trendu, a to jak u nabídkových, tak i transakčních cen:

Rozdíl mezi nabídkovými a prodejními cenami - podobný obrázek jako u bytů:

3) Počet prodaných nemovitostí

U bytů i domů byl zaznamenán poměrně značný pokles, který ilustruje již zmíněný velký pokles v počtu zájemců

4) Počet nabídek nemovitostí v inzerci

Když se moc neprodává, logicky se nemovitosti hromadí v nabídce. Dobrá zpráva zde je, že pořád je co prodávat a nabídka je stále poměrně pestrá. Výhoda pro kupující, že mohou vybírat a vyjednávat o ceně:

Tomu odpovídá i podíl zlevněných nabídek v inzerci:

 

... i počet "ležáků" v nabídce:

5) Vývoj v oblasti nájmů

Zde se naopak "daří", platí to alespoň pro majitele nemovitostí, kteří si v důsledlu výrazně zvýšené poptávky mohou nájemníky vybírat a účtovat si vyšší nájemné. To dokládá vývoj v ceně inzerovaných nájmů:

Situace se nicméně částečně stabilizuje, jak dokládá i postupně se zvyšující počet nabídek k pronájmu:

Platí více než dříve, že pokud chcete svoji nemovitost úspěšně prodat, je klíčové její správné nacenění. A samozřejmě i příslušné aktivity při prodeji samotném. S obojím vám rádi pomůžeme a věřte, že spolupráce se zkušeným makléřem se vám v konečném důsledku mnohonásobně vyplatí!

 

Autor: Pavel Šilha