RE/MAX Prestige

 

Vývoj cen nemovitostí v EU

Žijeme v přesvědčení, že ceny nemovitostí u nás v posledních letech stoupaly přímo raketovým tempem a pomalu snad nejvíce na světě, nebo alespoň v Evropě. A do jisté míry je to pravda, alespoň podle těchto zajímavých statistik.

 

Jsou ceny nemovitostí v ČR nadhodnocené, žijeme v cenové bublině, propadnou se ceny nemovitostí? To jsou otázky, které se v poslední době objevují velmi často a rovněž i spektrum odpovědí na tyto otázky je hodně bohaté. Statistiky EUROSTATU už poměrně dlouhou dobu sledují růst cen rezidenční nemovitostí. Data jsou shromažďována za celou sedmadvacítku již od roku 2000, bohužel až do roku 2010 se většinou jednalo o kvalifikované odhady cen nemovitostí a některá data přirozeně chybí. Standardizovaná data, s vypovídací hodnotou lze sledovat od roku 2011 s výjimkou Řecka, kde jsou data stále odhadována. Data sledují meziroční růst cen rezidenčních nemovitostí - jde o tzv. Deflovaný HPI (House Price Index).  

První tabulka ukazuje meziroční změny cen v procentech, tedy jednotlivé nárůsty či poklesy cen oproti hodnotám za předchozí rok. Země jsou seřazeny od nejvyššího meziročního růstu za rok 2021. Česká republika je tedy zemí kde v roce 2021 rostly ceny rezidenčních nemovitostí nejvíce oproti předchozímu roku. Na opačném konci unijní sedmadvacítky jsou některé státy z jihu Evropy.

 

Druhá tabulka interpretuje stejná data pohledem meziročního indexu, kdy jako výchozí hodnota 100 byl zvolen rok 2011. Řazení zemí je podle výsledku roku 2021. ČR je v tomto jedenáctiletém horizontu na 4. místě, před námi jsou Maďaři, Estonci a Lucemburčané. Na opačném konci se opět objevují některé státy jižní Evropy.

Ceny nemovitostí, stejně jako ekonomika, procházejí cykly a nelze se tedy spoléhat na nekonečný růst. Pokud bychom si do tabulek doplnili i méně přesná data z předchozí dekády, bude zřejmé, že pokles cen se již dostavil v každé unijní zemi. Absolutní hodnoty poklesů ale byly vždy překonány hodnotou následných růstů. Závěr je tedy poměrně jednoznačný - reálná hodnota nemovitostí v dlouhodobém horizontu po zohlednění inflace je vždy kladná! Krátkodobé výkyvy, jako je zřejmě uvidíme v roce 2022, budou  onou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. I když, krátkodobé... Kříšťálovou kouli jsme zatím nenafasovali...

I s ohledem na výše řečené je nastavení správné ceny pro prodej naprosto zásadní, dnes více než dříve. Pokud tedy o prodeji nemovitosti uvažujete, obraťte se na nás a vyžádejte si cenový odhad zdarma!

 

Autor: Pavel Šilha