RE/MAX Prestige

 

Podnájem, pronájem? Jaký je v tom rozdíl?

Udělejte si jasno v pojmech, na které můžete narazit v souvislosti s nájmem nemovitosti. Podnájem, pronájem nebo nájem? Možná stejně jako většina lidí používáte chybně slovo „pronájem“ a myslíte si, že podnájem je to, když pronajmete jeden pokoj v bytě.

Pronájem je nájem i podnájem

Na začátku si ujasněme jednu věc: pronájem je v zásadě totéž jako podnájem nebo nájem. Nebo také nic... -  pronájem je sice výraz, který lidé často používají, ale v zákonných normách se nevyskytuje. Zákon definuje dva pojmy, a to je nájem a podnájem. Vyplatí se vám znát rozdíly.

Nájem (vztah mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem)

Jedná se o nájemní vztah, který je uzavřen mezi majitelem nemovitosti, třeba bytu, a jeho nájemníkem. Pokud se rozhodnete svou nemovitost pronajímat, uzavřete s nájemníkem nájemní smlouvu, ze které podle občanského zákoníku vyplývají určitá práva a povinnosti. Nájem můžete uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Její výpověď je dána datem ukončení, dohodou smluvních stran nebo výpovědí s výpovědní lhůtou.

Příklad: S panem Novákem, který je majitelem bytu 2+1, jste se rozhodli na nájmu bytu. Nájemní smlouvu můžete ukončit uplynutím data ve smlouvě, domluvou s panem Novákem nebo podáním výpovědi s výpovědní lhůtou.

Podnájem (vztah mezi nájemcem a podnájemcem)

Jedná se o vztah, který vzniká mezi nájemníkem a jeho podnájemníkem. Podnájem je situace, kdy nájemce pronajímá předmět svého nájmu někomu dalšímu. Podnájem se tedy nemusí týkat např. jednoho pokoje v bytě, velmi častým jevem je podnájem družstevního bytu (zde se tedy vždy jedná o podnájem a vztah je řízen podnájemní smlouvou). O podnájem se jedná vždy, když ten, kdo má od někoho nemovitost pronajatou, ji pronajímá dále. Podnájem trvá jen po dobu, kdy trvá nájemní smlouva. Při jejím ukončení končí i smlouva o podnájmu. Je to tak proto, že podnájemní vztah je podřízený nájemnímu vztahu, který již existuje.

Příklad: S bytovým družstvem máte uzavřenou nájemní smlouvu na užívání bytu 3+1. Když pronajmete volný pokoj studentovi, uzavřete spolu smlouvu o podnájmu, protože vy nejste vlastníkem nemovitosti. Stejně tak ovšem můžete dát rodině do podnájmu celý byt. V případě, že by s vámi bytové družstvo ukončilo nájemní smlouvu, skončil by i studentům podnájem pokoje nebo rodině podnájem bytu. Též je třeba vždy zkontrolovat ve stanovách družstva, jestli zde neexistují nějaká omezení ohledně podnájmu bytových jednotek.

Další rozdíly mezi nájmem a podnájmem

Zatímco v případě nájmu si můžete trvalé bydliště v nájemním bytě či domě vyřídit i bez souhlasu majitele (jen na základě platné nájemní smlouvy), u podnájmu k tomu potřebujete souhlas majitele nemovitosti. U nájmu jako vlastník nemůžete ovlivnit to, zda v něm lidé nebudou chovat zvířata nebo provozovat podnikatelskou činnost.  Nájemníky nemůžete omezovat v záležitostech, specifikovaných zákonem. V podnájemní smlouvě však můžete zakázat chov domácích mazlíčků, omezit podnikání nebo vydat třeba zákaz kouření.

Jedná se obecně o legislativně poměrně komplikovanou oblast, proto lze jen doporučit, abyste se v případě pronájmu svého bytu obrátili na zkušeného realitního makléře. Ten vám nejen pomůže vypořádat se s legislativními úskalími, ale pomůže vám i vybrat nájemníka, který vám bude co nejvíce vyhovovat a bude znamenat nejmenší riziko potenciálních budoucích problémů.

 

Autor: Pavel Šilha