RE/MAX Prestige

Nabídkové vs. transakční ceny nemovitostí - jaké jsou mezi nimi rozdíly?

V naší praxi se snažíme, aby tento rozdíl byl pokud možno co nejnižší - správné nacenění hned na začátku prodeje je zásadním prvkem úspěšného a profitabilního prodeje pro majitele nemovitosti. Ale obecná realita trhu samozřejmě může být odlišná. I pro nás je proto zajímavá analýza společnosti Valuo, která tuto oblast zkoumá.

 

Někteří prodávající se nadále drží myšlenky, že se podívají na realitní portály, za kolik se nabízejí podobné nemovitosti, k tomu přihodí pár set tisíc a čekají, že se zájemci ozvou. Při špatně stanovené nabídkové ceně ale na kupce čekají dlouhé měsíce a musejí následně zlevňovat. V průměru se byty prodají nakonec o 8,42 % levněji, než za kolik se začaly nabízet. U domů je rozdíl 11,37 %.

Rozdíl mezi skutečnými a inzerovanými cenami

V této analýze jsme vycházeli z více než 38 000 nabídek, které jsme sbírali od roku 2020. K těmto nabídkám jsme znali celkovou historii inzerce i konečnou prodejní cenu.

Zjistili jsme, že prodávající často mají nerealistické představy o hodnotě své nemovitosti. V loňském roce se byty prodávaly v průměru o 8,42 % levněji než jejich původní nabídková cena. U domů byl tento rozdíl ještě markantnější, a to 11,37 %. Tento trend poukazuje na to, že prodávající mají tendenci nadhodnocovat své nemovitosti, což může vést k prodloužení doby prodeje.

Začátkem roku 2023 jsme zaznamenali největší rozdíly mezi první nabídkovou cenou a skutečnou prodejní cenou. Nejvíce prodávajících během inzerce u bytů zlevňovalo v Ústeckém a Libereckém kraji. Zde se cena, za kterou byl byt inzerován, když se poprvé objevil na realitním serveru, a za kolik byl pak skutečně prodán, lišila o více než 10 %.

Zatímco u bytů se situace postupně zlepšuje, očekávání prodávajících domů zůstávají vysoká, často o více než 10 % nad reálnou tržní hodnotou.

Pokud budeme porovnávat poslední cenu, za kterou se nemovitosti inzerovala s tím, za kolik se nakonec prodala, tak jsou rozdíly mnohem menší. U bytů si kupující vyjednali v roce 2023 průměrnou slevu 3,54 % u domů a 2,61 % u bytů.

Doba inzerce se prodlužuje

Přehnaná očekávání mají přímý dopad na dobu, po kterou jsou nemovitosti nabízeny na trhu. V roce 2023 byla průměrná doba inzerce bytů přes 100 dní, což je dvojnásobek oproti roku 2021. Nabídky domů visí na realitních portálech více jak 4 měsíce, než se skutečně prodají.

Kupující si vyjednávají slevy

V roce 2023 se byty začínaly inzerovat v průměru o 332 849 Kč více než, za kolik se nakonec prodaly. U domů tento rozdíl činil 767 894 Kč. Oproti posledním nabídkovým cenám si kupující v průměru vyjednali slevu 90 168 Kč u bytů a 225 366 Kč u domů oproti posledním nabídkovým cenám.

V Praze byl v roce 2023 rozdíl mezi první nabídkovou a realizovanou cenou 579 206 Kč. Ale mezi poslední nabídkovou a prodejní činil už jen 165 397 Kč.

Aby prodávající přilákali zájemce, museli již v průběhu inzerce snížit cenu nabízených nemovitostí. Zlevňují se jak byty, a to v průměru o 242 680 Kč, tak domy, průměrně o 542 528 Kč. Nejvíce lidé zlevňují svoje nabídky v Praze, u bytů o 413 808 Kč a u domů o 949 593 Kč.

Pro další infografiku k tématu klikněte zde.

Tato analýza odhaluje, že, i přes postupné zlepšování situace u bytů, mají stále někteří prodávající očekávání, která neodpovídají tržní realitě. Důležité je si uvědomit, že realistické stanovení tržní ceny nemovitosti může výrazně zkrátit dobu prodeje a minimalizovat potřebu zlevnění během inzerce. Pokud se totiž z vašeho domu či bytu stane tzv. ležák, o který nebude zájem, hrozí, že se prodá ještě levněji, než kdyby se stanovila cena správně již na začátku. Zejména v období, kdy v některých lokalitách ceny nemovitostí stále klesají.

Pokud máte zájem svoji nemovitost nikoliv "prodávat", ale raději PRODAT, je úvodní nastavení ceny pro úspěšný průběh prodeje naprosto klíčové. Rádi pro vás cenový odhad vypracujeme!

 

Autor: Pavel Šilha