RE/MAX Prestige

Jak se vyíjely ceny bytů v Praze za posledních 10 let?

Určitě jste již viděli nebo četli mnoho různých analýz ohledně cen nemovitostí v ČR, ať již celkově nebo po jednotlivých regionech. Zde se ale podařilo získat velmi přehlednou časovou řadu vývoje cen bytů v našem hlavním městě, tak proč se o ni nepodělit?

Graf ukazuje kvartální vývoj prodejních cen bytů v Praze, bez specifikace velikosti, dispozice či stáří. Při detailnějším posuzování jednotlivých období je dobré brát v úvahu, že se jedná o ceny prodejní, zanesené do KN v okamžiku zápisu, je zde tedy určité zpoždění oproti okamžiku, kdy se obchod dohodl. Zjednodušeně by se dalo říci, že ceny v grafu v kvartálu X jsou spíše platné pro kvartál X-1. Data pocházejí ze systému společnosti Diotima.

Jaká hlavní zjištění tedy můžeme z grafu konstatovat?

  • Ceny od roku 2013 až do roku 2022 prakticky neustále rostly
  • Porovnání mezi nejnižší průměrnou cenou (Q4/2013) a špičkou v Q2/2022 ukazuje nárůst o 140%, ceny se tedy zvedly takřka 2,5 násobně
  • K nejdynamičtějšímu růstu došlo v roce 2021, kdy v meziročním srovnání (Q4/2021 vs Q4/2020) došlo k nárůstu o 18%
  • Ceny pak ještě určitou setrvačností (a též v důsledku zmiňovaného zpoždění) rostly na začátku roku 2022, kdy dosáhly své špičky ve 2. kvartálu
  • Od té doby se trend obrátil a ceny se vydaly směrem dolů
  • Pořád se nicméně i na začátku letošního roku pohybujeme na úrovni cen poloviny roku 2021, kdy probíhal na trhu ten největší boom…

Nyní je tedy otázkou, jaký bude další vývoj. Lze předpokládat, že ceny, alespoň statisticky, ještě nějakou dobu budou klesat. Na trhu již nicméně pozorujeme určité oživení, např. ve srovnání s koncem loňského roku, tento pokles by tedy nemusel být ani nijak dramatický, ani trvat příliš dlouho. Spíše lze očekávat, že se ceny na určitou dobu poměrně ustálí, než se za několik měsíců či let vydají k dalšímu růstu. Ten lze – vzhledem k dlouhodobému trendu neustálého růstu cen nemovitostí jen s kratšími negativními výkyvy – bezpochyby očekávat a v zásadě na něj lze i sázet. Proto, pokud uvažujete o nákupu nemovitosti, konkrétně tedy např. bytu v Praze, mohl by to nyní být ten správný okamžik!

Autor: Pavel Šilha