RE/MAX Prestige

Hypoteční trh v roce 2022

Nedávno jsme zde přinesli zajímavá čísla a fakta ohledně trhu s nemovitostmi v loňském roce, nyní tento obrázek doplníme o údaje o trhu hypotečním od našich kolegů z RX Finance. Ten ne úplně radostný obrázek o světě realit v loňském roce doplňuje. Celkem nepřekvapivě jsme - především ve druhé polovině roku - zaznamenali značný propad objemu i počtu hypoték a to do značné míry zapříčinilo i propad zájmu o nemovitosti jako takové.

Prosinec 2022

Prosincové výsledky z trhu úvěrů na bydlení kopírovaly předchozí měsíce, kdy hladina realizovaných úvěrů dosahovala hodnot lehce nad 7 miliardami Kč, a to od září 2022. Prosincový výsledek 7,8 mld. Kč vybízí k lehkému optimismu, když uvážíme, že se jedná o obchodně nejkratší měsíc roku. Hypoteční banky uzavřely úvěry za 6,78 mld, Kč a stavební spořitelny za 1,02 mld. Kč, to je zhruba o 0,5 mld. Kč více než v listopadu. Dílčí nárůst produkce se ukazuje i v počtu uzavřených úvěrů, celkových 2841 ks úvěrů ja o 162 ks více než v listopadu.  

Průměrná úroková sazba na realizovaných úvěrech v prosinci je v podstatě identická s listopadovou hodnotou a je těsně pod hranicí šesti procent, přesně 5,97 %. Nabídkové sazby z počátku ledna jsou rovněž stejné jako v prosinci a jejich růst se neočekává. Česká národní banka se bude zabývat nastavením úrokových sazeb na svém zasedání 2. února a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by základní sazbu chtěla jakkoliv upravovat. Cena úrokových swapů na trhu v průběhu ledna spíše klesá, a to by mohlo otevírat prostor pro kosmetické snížení úrokových sazeb u úvěrů.

Celkové výsledky roku 2022

Za celý rok 2022 se podařilo uzavřít úvěry v objemu 197 miliard Kč. Výsledky roku 2022 tak výrazně zaostávají za rokem předchozím, ale i za objemy roku 2020. V porovnání s rokem 2021 se produkce loňského roku propadla o téměř 64 %. Ano, rok 2021 byl extrémní a neopakovatelný svými výsledky, nicméně i v porovnání s rokem 2020 se loňský rok propadl o téměř 37%, což je rovněž velmi vysoká hodnota. Varovná je zejméně dynamika poklesu ve druhém pololetí roku. 

I'm an image

V počtu kusů realizovaných úvěrů je situace ještě výmluvnější. V loňském roce bylo podepsáno téměr třikrát méně úvěrů než v roce 2021. Porovnání s rokem 2020 pak ukazuje skoro dvakrát menší počet úvěrů. Alarmující jsou měsíční počty úvěrů mezi zářím a listopadem, kdy se trh pohyboval okolo hodnoty 2 600 ks/měs.

I'm an imageAbychom měli úplná čísla, zmíníme ještě průměrnou výši úrokové sazby za celý rok 2022 – její hodnota (vážený průměr) je 4,54 %. Podobnou výši úrokové sazby jsme měli naposledy v roce 2010. Výše průměrného úvěru (vážený průměr) dosáhla v loňském roce hodnoty 3 mil. Kč.

Jako obvykle i zde platí, že situace není jen černá nebo bílá. Současná doba poskytuje velkou příležitost k pořízení nemovitosti, predevším těm, kteří mají potřebnou částku k dispozici nebo by financovali jen nízkou poměrnou část formou hypotéky. Výběr nemovitostí na trhu je nadále velmi pestrý, ceny vesměs buď klesají nebo alespoň existuje značný potenciál pro vyjednávání. Nebojte se oslovit zkušeného makléře, který vám v této situaci může nabídnout výraznou přidanou hodnotu, přičemž nemovitost dle vašich představ vyhledá a především zajistí pro vás ty nejlepší podmínky při jejím pořízení.

Autor: Pavel Šilha