RE/MAX Prestige

Daň z nemovitých věcí 2023

Pokud jste v loňském roce nabyli nebo i prodali nemovitost, vztahují se na Vás některé povinnosti v souvislosti s daní z nemovitých věcí.

 

31. 1. 2023 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává na zdaňovací období roku 2023, a to podle stavu k 1. 1. 2023. Daňové přiznání podávají osoby, které do svého vlastnictví v roce 2022 nově nabyly pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku. Rovněž ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v daném kraji zbyla, musí také podat daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v rámci daného kraje v roce 2022 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Daňové přiznání nemusí podávat ten, kdo podával daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec, rovněž není důvodem pro podání daňového přiznání, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám.

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2023 formou složenky, majitelé datových schránek dostanou informace pro placení daně do svých datových schránek. Uživatelé DIS+ najdou informace pro placení daně tam. Poplatníkům, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, budou informace pro placení daně z nemovitých věcí doručeny na e-mail. 

Autor: Pavel Šilha