RE/MAX Prestige

 

Aukce vs. dražba při prodeji nemovitostí - co je co a co z toho plyne pro prodávající

 

Lidé se často mylně domnívají, že dražba nemovitosti a aukce je totéž. Princip je sice podobný, ale z právního a obchodního hlediska je rozdíl zásadní.

 

Dražba nemovitosti

Dražby se řídí Zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. Změna vlastnictví nemovitosti u veřejné dražby probíhá na základě příklepu licitátora. Na dražby jsou dle zákona o veřejných dražbách přísnější nároky než na aukce, vybírá se dražební jistota, každý zájemce o dražbu se musí předem přihlásit a na přihlášce ověřit svůj podpis. V den konání dražby účastníci "přihazují" na ceně a vyhrává ten, kdo nabídne cenu nejvyšší. Podmínky dražby jsou předem jasně dané, bez možnosti je měnit. Kupující má povinnost do stanoveného data uhradit kupní cenu, pokud tak neučiní, dražební jistota mu propadá.

Z těchto důvodů se mnoho kupujících nákupu v dražbě vyhýbá, někteří se jí bojí, nechtějí skládat dražební jistotu (často v poměrně velké výši), jiné odrazují administrativní složitosti či nepružnost. Účast v dražbě je riskantní i pro ty kupce, kteří chtějí financovat nákup na hypotéku a úvěr zajistit kupovanou nemovitostí. Takových kupců je přitom obecně značné množství. Výsledkem je proto nižší počet účastníků dražby, což má pochopitelně negativní vliv na dosaženou prodejní cenu. Dražby proto jsou pro zajištění maximálního výnosu z prodeje nemovitosti pro prodávající nevýhodné.

Kdy má dražba smysl

Hlavním smyslem zákona o dražbách je zpeněžit majetek dlužníka a uspokojit tak pohledávku věřitelů. Příklepem licitátora se změní vlastnictví nemovitosti a kupující získává nemovitost nezatíženou závazky (tj. např. zástavní práva či exekuční tituly). Nedobrovolné dražby mají ve společnosti svůj nezastupitelný význam. To ovšem neplatí pro dobrovolné dražby.

Chcete-li dosáhnout maximální možné prodejní ceny při prodeji nemovitosti, je výhodnější realitní aukce, kde všechna tato omezení odpadají.

Aukce nemovitosti

Aukce může být lidmi vnímána jako jiné slovní vyjádření pro dražbu. Podstatný rozdíl ovšem je, že aukce neboli soutěž o nejlepší nabídku se neřídí zákonem o dražbách, ale podle § 1772 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Aukce má pak zcela jiný průběh a obchodní dopad na celou transakci. Při prohlídkách nemovitosti realitní makléř vyzve zájemce k podání závazných nabídek ke koupi a informuje o termínu uzávěrky aukce.

Prodávající i kupující mohou obchod podmínit dalšími požadavky než jen cenou, což činí aukce flexibilnější a pro obě strany obchodu atraktivnější. Po skončení aukce makléř společně s prodávajícím vyhodnotí veškeré přijaté nabídky ke koupi. Finální volba, komu bude nemovitost prodána je však vždy a pouze na prodávajícím, ten není povinen automaticky akceptovat nejvyšší nabídku. Realitní makléř je v procesu jednak organizátorem a jednak "poradcem" při výběru. Jeho poradenský úkol spočívá ve vyhodnocení kvality přijatých nabídek, prověření schopnosti kupujících zajistit financování a splnění závazků. Poté, co prodávající vybere vítěznou nabídku, je úkolem makléře dokončit transakci, tj. připravit rezervační smlouvu, případně kupujícímu pomoci zajistit hypotéku a následně zajistit uzavření kupních smluv, zápis vlastnictví na katastru nemovitostí apod.

Kdy má aukce smysl

Aukce má smysl u všech nemovitostí, kde se dá předpokládat, že se sejde více zájemců o koupi. Nevhodné mohou být u drahých, luxusních nemovitostí, u kterých nalezení kupce trvá delší dobu. O vhodnosti pořádání aukce u vaší nemovitosti se můžete poradit s našimi specialisty - realitními makléři.

Shrnutí: Výhody, nevýhody

Hlavní výhoda aukce oproti dražbě je její vyšší flexibilita v organizaci a stanovení pravidel. Aukce má menší bariéry pro zájemce o vstup do aukce než je tomu u dražeb, jsou snadnější pro kupce s hypotékou a díky tomu přilákají více zájemců, než je tomu u dražeb. To vše pomáhá nemovitost prodat za vyšší cenu. Prodávající si rovněž může vybírat kupující i na základě dalších parametrů než jen cena. Typicky např. nabídka delšího času na vystěhování, na odkup nábytku atd. Nic takového u dražeb organizovaných podle Zákona o veřejných dražbách není možné. Tam rozhoduje jen a pouze cena.

Realitní aukce patří k nejvýhodnějším způsobům prodeje nemovitosti vůbec. Často jsou pro prodávající výhodnější než prodej klasickou cestou.

Dobrovolná dražba organizovaná podle Zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb není pro prodávajícího výhodná právě kvůli své nepružnosti a vyšším bariérám při vstupu zájemců do dražby.

Zvažujete-li prodej nemovitosti v dražbě nebo aukci, preferujte vždy realitní aukci. Naši realitní specialisté vám poradí, jaký postup je při prodeji vaší nemovitosti ten nejlepší.

 

Můžeme vám poradit, ať už v oblasti dražeb/aukcí nebo s čímkoliv jiným? Zanechte nám kontakt a my se s vámi v nejbližší době spojíme.

*
*
*
*
*
lname: fullname: fname:

 

Autor: Pavel Šilha